CZĘŚĆ 1 SZKOŁA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA – PROFILAKTYKA

               Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że na zrobienie czegoś dobrego dla swego ciała potrzeba znacznie  mniej  czasu i wysiłku, niż na ogół się sądzi. Każdy jeżeli tylko zechce, może poprawić swoje zdrowie. Najprostsza, najskuteczniejsza i najtrwalsza droga do zdrowia to - profilaktyka. Jest to droga człowieka do uzyskania samodzielnej kontroli nad swoim ciałem, a tym samym pełnej świadomości swojego zdrowia. Zmierza do zdrowego trybu życia i wskazuje każdemu jego kierunek ku rozsądnej dbałości o kręgosłup. Jest to droga, która wykształca sposoby zachowań oszczędzające nasze ciało w różnych warunkach i sytuacjach życiowych. Przypomina jak powinno się siedzieć, jak chodzić, jak stać, jak podnosić i dźwigać ciężary. Szkoła zdrowego kręgosłupa będzie starała się dostarczać odpowiednich motywacji do poznania i praktykowania ćwiczeń zapobiegawczych dolegliwościom kręgosłupa oraz różnych technik relaksacyjnych.

CZĘŚĆ 2    SZKOŁA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA – PROFILAKTYKA

POSTRZEGANIE ODDYCHANIA

Ćwiczenia oddechowe, których celem jest nauka świadomego spostrzegania swojego oddechu bez sterowania nim.

Życie zaczyna się i kończy oddechem. Oddychanie to proces, który pozwala, aby tlen ważny dla wszystkich procesów spalania zachodzących w organizmie był wdychany, a powstający w wyniku tych procesów dwutlenek węgla – wydychany. W przypadku oddychania żebrowego zaangażowane są mięśnie oddechowe i klatki piersiowej, która unosi się przy pomocy mięśni międzyżebrowych. Natomiast w przypadku oddychania przeponowego odgrywa rolę przepona, mięsień oddechowy umiejscowiony w ciele między klatką piersiową a jamą brzuszną. Oddychanie przeponowe stanowi niemal dwie trzecie ruchów oddechowych.

CZĘŚĆ 3 SZKOŁA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA – PROFILAKTYKA

  JAK ZADBAĆ O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA –   STOPY JAKO PODSTAWA CIAŁA

Do naszych stóp nie mamy z reguły żadnego stosunku. Jednak stopom przypadło w udziale bardzo wyjątkowe zadanie. Nie tylko dźwigają one cały ciężar ciała, lecz podczas chodzenia służą jako amortyzatory. Całe ciało, a w szczególności stopy posiadają punkty wzdłuż meridianów , które bardzo wrażliwie reagują na bodźce. Jest to wykorzystywane w medycynie Dalekiego Wschodu i znane współcześnie jako akupunktura i akupresura . Stanie w miejscu przez dłuższy czas bardzo męczy stopy. Osłabiają się ich mięśnie, ciśnienie hydrostatyczne w żyłach kończyn dolnych zwiększa się i spowolnia przepływ płynu tkankowego, aż do jego zastoju. To prowadzi do nierównowagi mięśniowej, dyskoordynacji ruchowej, czego skutkiem są

 Część 4  SZKOŁA  ZDROWEGO  KRĘGOSŁUPA – PROFILAKTYKA

- POSTRZEGANIE ZŁYCH POSTAW SWOJEGO CIAŁA W WYKONYWANIU CODZIENNYCH CZYNNOŚCI

-  ZASTOSOWANIE ERGONOMII W DOMU

Ćwicz wsłuchując się w siebie. Odkrywaj i poznawaj własną postawę i ruchy ciała. Obserwuj przy tym występujące reakcje. Rozpoznawaj błędne nawyki i zmieniaj je w codziennych czynnościach życiowych.
Zaczynając od ćwiczeń na postrzeganie własnego ciała rozwijamy świadomość ciała, która umożliwia łatwiejsze zauważenie, skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych złych postaw. Świadome wsłuchiwanie się w ciało daje cenne doświadczenia poznawcze, o jego funkcjonowaniu. Uwrażliwia czujność, która bardzo przydaje się przy rozpoznawaniu nabytych, szkodliwych sposobów zachowań. Bo aby móc skorygować wygodną, błędną postawę lub ruch, należy w pierwszej kolejności uświadomić sobie błąd i to jak przejawia on się w naszych czynnościach. A nastepnie tak umieć zastosować to spostrzeżenie, aby ruch był prawidłowy, a nie z przyzwyczajeniem. Konieczna jest tu nasza świadoma praca, aż prawidłowa

   CZĘŚĆ 5     SZKOŁA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA  - PROFILAKTYKA  

RELAKSACJA I GŁĘBOKI RELAKS 

 

Relaksacja - różne techniki relaksacyjne                             

 Skuteczne wykonanie ćwiczeń relaksacyjnych wymaga poświecenia im całkowitej uwagi. Ułatwisz to sobie próbując odpowiednio wcześnie wyeleminować czynniki mogące przeszkadzać lub odwracać uwagę. Stwórz sobie oazę ciszy i spokoju - idealną atmosferę do ćwiczeń, w jakiej lubisz przebywać. Jako podłoże doskonale nadaje się mata lub koc i tak duże,by można by na nim umiejscowić  się w  wygodnej, rozluźnionej pozycji. Podłoże nie może być zbyt miękkie, aby unikac zapadania się i zbyt twarde, aby rozluźnienie było możliwe. Ważne jest wygodne ubranie, nie uciskające i zdjęcie obuwia. Odłuż też wszystkie przedmioty, które mogą cię rozpraszać podczas relaksacji jak np. zegarek, spinki, komórkę, okulary itp. Możesz przykryć się kocem. Techniki relaksacyjne mają właściwości terapeutyczne jedynie wówczas, gdy stają się naturalnym elementem

CZĘŚC 6  SZKOŁA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA - PROFILAKTYKA

 

Propozycje praktycznych ćwiczeń na kręgosłup do stosowania w domu: wskazówki do ćwiczeń, rozgrzewka, ćwiczenia

koordynacji, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia relaksujące i programy treningowe.

Profilaktyka  zdrowia  to  niekończąca  się  wiedza dotycząca różnych form działań w  utrzymaniu  zdrowia  w  równowadze. Pokazuje  różne

„wzorce” jak  można  zadbać o siebie  i motywuje  do  podjęcia w tym kierunku pracy nad  samym sobą. To przebudowuje świadomość  samego  siebie

i prowadzi do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za swoje zdrowie. Taka gotowość jest ważnym  warunkiem , żeby  umieć  zapobiec  różnym

dolegliwościom, oraz  uniknąć  nawrotów chorób itp. Gdy ćwiczymy czy relaksujemy się,  "wsłuchujemy się" w swoje ciało, a przez to uczymy się

odczuwać  jego różnorodne  stany  napięć w mięśniach, jak również  procesy, ktore cały czas  zachodzą w naszym  w ciele. Stopniowo odkrywamy, jak

dużo drzemie w nas potencjałów,