Dlaczego chorujemy i jakie są tego przyczyny?

DLACZEGO CHORUJEMY I JAKIE SĄ TEGO PRZYCZYNY?  

BÓLE MIĘŚNI Zadaj sobie pytania: Czy jestem wystarczająco elastyczny w sytuacjach konfliktowych? Czy jestem wystarczająco elastyczny w relacjach ze sobą, ludźmi, światem? Czy wykazuję giętkość, elastyczność poglądów? Czy moja aktywność życiowa skierowana jest na zmiany, na rozwój. "Mięśnie istnieją nie po to, aby przeciwstawiać się lub rządzić grawitacją. Mięśnie są naszymi uszami, stworzonymi aby słuchać słów Boga - Grawitacji." (Michizo Noguchi)

  STAWY."Dzięki stawom, ruchomym połączeniom kości, możemy wykonywać ruchy. Wiele symptomów chorób stawów powoduje stan zapalny i ból, a ten z kolei ograniczenie ruchu i zesztywnienie. Sztywny staw wskazuje, że pacjent usztywnił się, upiera się przy czymś. Sztywny staw traci swoją funkcję – jeśli człowiek sztywno trzyma się jakiegoś tematu czy systemu, tracą one także swoje funkcje

. Jeśli ktoś tkwi w pozycji skrajnej, można to jeszcze spotęgować, by osiągnął punkt zwrotny, z którego znajdzie pozycję środka. Najłatwiej to zrobić, wchodząc totalnie w dany biegun. Ludzie boją się jednak tej totalności i dlatego najczęściej utykają w środku któregoś bieguna. Są tacy, którzy wszystko robią połowicznie i dlatego trwają przy swoich poglądach i sposobach zachowania, niezdolni do większych zmian. Każdy biegun jednak posiada jakąś wartość graniczną, po osiągnięciu której zmienia się ona w swoje przeciwieństwo. I tak ze stanu najwyższego napięcia można przejść do stanu całkowitego odprężenia (trening Jakobsena). Dlatego fizyka jako pierwsza z nauk ścisłych odkryła metafizykę, dlatego ruchy pokojowe są ruchami bojowymi."(Dethlefsen Thorwald "Przez chorobę do samopoznania")

Dlaczego chorujemy i jakie są tego przyczyny?

Artykuł, który napisałam na podstawie publikacji pt: ,,Przez chorobę do samopoznania” T. Dethlefsen,   R. Dahlke , częściowo da Wam odpowiedz.

 Zdrowiem nazywamy wzorzec, który odczuwamy w ciele jako harmonijny. Gdy różnorakie funkcje ciała w określony sposób współgrają. Natomiast gdy jakaś funkcja wymyka się spod kontroli, w mniejszym lub większym stopniu zaczyna zagrażać harmonii całości , wtedy mówimy o chorobie. Zakłócenie harmonii dokonuje się w świadomości na płaszczyźnie informacji i objawia się jedynie w ciele jako symptom. Ciało jest zatem sferą objawiania się i urzeczywistniania świadomości, a tym samym także wszystkich procesów i zmian, które się w niej dokonują. Niepożądany objaw wymusza na nas uwagę – czy tego chcemy czy też nie. Cokolwiek w naszym organizmie manifestuje się jako symptom, jest ujawnieniem niewidzialnego procesu, wskazuje co w nim nie jest w porządku. Zwraca naszą uwagę i skłania do zadania pytania o przyczynę. Sygnalizuje, żeby przerwać nasz dotychczasowy sposób postępowania i skłonić do nauczenia się i zrozumienia tego   symptomu. Informuje on nas, że jako człowiek, jako istota posiadająca duszę utraciliśmy wewnętrzną równowagę, to znaczy wypadliśmy ze stanu równowagi naszych wewnętrznych sił duchowych. Symptom jest więc naszym przyjacielem i nauczycielem, który może pomóc odnaleźć przyczynę choroby. Często potrafi okazać się surowy i twardy, jeśli będziemy lekce sobie ważyć jego sygnały. Choroba zna tylko jeden cel: pozwolić nam wyzdrowieć. Naszym zamiarem nie jest zwalczanie choroby   (jak przywykliśmy najczęściej mówić), lecz jej wykorzystanie w procesie zdrowienia. Tak więc choroba   jest punktem zwrotnym, w którym niezdrowe zamienia się w zdrowe. - By mogło tak się stać, musimy   zmienić sposób myślenia ( świadomość) i przerwać swą walkę (walkę z chorobą), a w zamian nauczyć się słuchać i widzieć, co choroba ma nam do powiedzenia. Leczenie wiąże się zawsze z poszerzeniem świadomości i dojrzewaniem. Bowiem wyzwania, którym musimy stawić czoło czynią nas silniejszymi i bardziej   doświadczonymi.                                                                

 Na przykład jakiekolwiek zapalenie w ciele - jest wyrazem konfliktu na płaszczyźnie materialnej. Kto nie pozwoli sobie na rozładowanie napięć zebranych w psychice, u tego nastąpi eksplozja w ciele w postaci zapalenia jako symptomu.  Wszystko  co dzieje się w naszym ciele ma swoje odbicie w naszej świadomości.  Jeżeli nie jesteśmy       w stanie rozwiązać jakiegoś problemu na poziomie naszej świadomości, wówczas używamy ciała jako materialnego środka pomocniczego. Nierozwiązany problem przybiera formę symboliczną (symptom objawiający się w ciele). Doświadczenia jakie przy tym zdobyliśmy, wracają do naszej psychiki po zakończeniu choroby. Jeśli nie uchwycimy problemu i go nie rozwiążemy, to wraca on ponownie do naszego ciała. Ten proces powtarza się tak długo, aż zdobędziemy, zgromadzimy wystarczająco dużo doświadczeń, by nasza świadomość ostatecznie zdołała rozwiązać istniejący problem, konflikt.

"Uczmy się słuchać swojego ciała i świadomie weźmy odpowiedzialność za niego,  albowiem mamy go cały czas przy sobie".


Cytat na dziś!

KRĘGOSŁUP TO KLUCZ DO ZDROWIA- JEGO ZŁY STAN ZDROWIA POWODUJE SZYBKIE STARZENIE SIĘ ORGANIZMU.