Terapia metodą ,,Plexus” opiera się na holistycznym podejściu do człowieka. Dostrzega zarówno jego aspekt fizyczny jak i emocje oraz psychikę. 

- Uwalnia zablokowaną energię, którą nazywamy chorobą i uruchamia naturalny system odpornościowy pacjenta.

- Pracuje z organami i naucza świadomego oddychania i relaksacji.

- Uczy dbania o siebie samego poprzez zmianę stylu dotychczasowego życia (ćwiczenia, odżywianie itp.), 

-  Pozwala w krótkim czasie pozbyć się negatywnych emocji, które latami były magazynowane w ciele ( w nerkach, śledzionie itp.) i przywraca  w nich harmonijny przepływ energii. Odczuwalne jest to natychmiastowo w całym ciele, ogólnie jako lepsze samopoczucie. A umiejętnie podtrzymywany ten stan zdrowia - prowadzi do samouzdrowienia. Praca z emocjami: strach, lęk itd. Są to emocje o bardzo niskiej wibracji i przyczyniają się do tworzenia licznych chorób. Jest to praca z energią danego organu, przy wykorzystaniu takiej techniki jak: kolor, emocje pozytywne i dźwięk.  Ma ona za zadanie przetransformowanie emocji z niskiego bieguna na wyższy.

- Podczas terapii pacjenci uczą się świadomie oddychać i sterować swoją energią. Uczą się, jak skupiać uwagę na to, czego chcą doświadczyć:  na zdrowie, radość i same jasne strony życia :  "Bo energia płynie, gdzie skupiona jest uwaga".

Dzięki tej metodzie Plexus można osiągnąć niewiarygodne rezultaty. Można dopomóc w takich przypadkach chorobowych jak: alergie, stwardnienie rozsiane, autyzm, cukrzyca, ADHD, AAD, MPDz. i inne, na które medycyna konwencjonalna jest bezradna.                       

Przez cały czas trwania terapii tj. około godziny, odczuwa się ogólnie odprężone i zrelaksowane ciało i umysł.

Przy etapie nauki relaksacji, gdy zezwolicie sobie na głębszy relaks, energia bez przeszkód popłynie do miejsc "zablokowanych" w ciele, żeby podnieść jego wibrację, odblowować i zrównoważyć.

Rezultatem terapii jest powrót do zdrowia. Zachowanie harmomii energetycznej przekłada się  na ciało, które naprawdę zdrowieje.                   

Zmienia się  świadomość samego siebie, rośnie poczucie wiary i zaufanie.  Pojawiają się nowe siły do nowego życia.   

                            


                                                                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                                            

Cytat na dziś!

BEZRUCH JEST CHOROBĄ, RUCH JEST POWROTEM DO ZDROWIA" -GABRIELLA ROTH -